Osuszanie budynków – różne rodzaje
Budownictwo

Osuszanie budynków – różne rodzaje

Wilgoć występująca na ścianach zewnętrznych to problem wielu starszych, choć czasami i nowych domów. Efektywne osuszanie budynków i ich izolacja należą do obowiązkowych działań każdego właściciela obiektu. Jakie więc spotykane są rodzaje osuszania?

Osuszanie budynków – sposoby nieinwazyjne

Nagrzewanie to jeden sposób na osuszanie budynków. Jest ono wykonywane za pomocą nagrzewnic, które rozkładane są w zawilgoconych pomieszczeniach. Są w stanie nagrzać powietrze nawet do kilkudziesięciu stopni, co doprowadza do odparowana wilgoci z warstw powierzchniowych muru. Jest to wykonywane aż do uzyskania „równowagi wilgotności” w zależności do zastosowanego materiału. Nie należy ona do najskuteczniejszych metod, gdyż wilgoć z górnej warstwy przegrody jest spychana w trakcie ogrzewania w głąb muru i po odłączeniu nagrzewnic część wilgoci powraca na powierzchnię. Do tego procesu wykorzystywane są nagrzewnice elektryczne, gazowe oraz olejowe, które są w stanie wydmuchać powietrze o temperaturze od 50 do 250°C. Podczas ogrzewania trzeba uważać, by temperatura w pomieszczeniu nie przekroczyła 35°C oraz konieczne jest występowanie skutecznej wentylacji pomieszczeń.

Absorpcja to kolejna metoda należąca do sposobów nieinwazyjnych. Rodzaj ten polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów poprzez otaczające je suche powietrze. Można je uzyskać dzięki zastosowaniu specjalistycznego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę. Jest to żel silikonowy, krzemionkowy albo chlorek litu. To urządzenie przepuszcza się przez wilgotne powietrze z pomieszczenia. Kolejno jest ono podgrzewane, a następnie będąc już suche wraca do pomieszczenia, by znów nasycić się parą wodną. Wilgoć ta zostaje odprowadzana na zewnątrz. Proces ten kończy się w momencie zupełnego osuszenia murów.

Do sposobów nieinwazyjnych zaliczana jest również kondensacja i mikrofale.

Osuszanie budynków – różne rodzaje

Rodzaje osuszania inwazyjnego

Jednym z rodzajów osuszania inwazyjnego jest iniekcja. Została ona oparta na tworzeniu przegrody hydrofobowej albo uszczelniającej. Powstaje ona poprzez opróżnienie porów i kapilary z wody, a następnie wprowadza się na to miejsce środki hydrofobowe.

Kolejnym sposobem osuszania inwazyjnego jest termoiniekcja. Metoda ta polega na kreacji bariery przed podsiąkaniem kapilarnym. Chodzi tutaj o nawiercenie w mokrych murach nieprzelotowych otworów i wdmuchiwaniu w nie poprzez zestaw urządzeń termowentylacyjnych suchego powietrza o określonej temperaturze i prędkości przepływu, a kolejno tworzona jest w osuszonych murach blokada hydrofobowa, tworząc pewną barierę dla wilgoci. Po osuszeniu w otwory wtłaczany jest środek do iniekcji, czyli specjalny roztwór żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych. Metodę tą cechuje szybkość osuszania oraz uzyskanie blokady hydrofobowej już po kilku godzinach od zakończenia hydrofobizacji.

Wśród metod inwazyjnych wyróżnia się także iniekcję krystaliczną, którą zaleca się szczególnie budynkom, które zostały zawilgocone z powodu podciągania kapilarnego wód gruntowych.