Obowiązki pracodawcy związane z BHP
Poradnik

Obowiązki pracodawcy związane z BHP

Pracodawca organizuje miejsce pracy dla swoich pracowników. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, to na nim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy.

Obowiązki pracodawcy związane z BHP

Szkolenie BHP - jakie są obowiązki pracodawcy?

Do obowiązków pracodawcy należy przekazanie zasad zachowania bezpieczeństwa na danym stanowisku, upewnienie się, że pracownik zrozumiał oraz minimalizowanie ryzyka wypadku.

W tym celu organizuje się szkolenia wstępne i okresowe BHP, przygotowuje oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, tworzy instrukcje BHP oraz wdraża zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w codzienne funkcjonowanie firmy.

Delegowanie zadań

Pracodawca nie musi wywiązywać się z tych obowiązków samodzielnie. Może w tym celu zatrudnić pracownika albo skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która funkcjonuje jako zewnętrzny dział BHP.

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia wypadku, odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy. Dlatego zatrudnianie firm rzetelnych leży w jego własnym interesie.

Firma BHP Dorada prowadzi szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz zajmuje się kompleksową obsługą BHP przedsiębiorstw. Wśród obowiązków pracodawcy, które można powierzyć tej firmie znajdują się: szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz stała obsługa BHP i prowadzenie dokumentacji.

Do ważnych zadań związanych z BHP, które pracodawca może zlecić zewnętrznej firmie należy też tworzenie szczegółowych instrukcji dla poszczególnych stanowisk pracy oraz przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego ze stanowisk w firmie.

Wsparcie ze strony profesjonalnej firmy okazuje się szczególnie istotne w momencie wystąpienia wypadku przy pracy, gdy trzeba sporządzić dokumentację powypadkową, prowadzić rejestr wypadków i chorób zawodowych.

Wybierając rzetelną firmę, dajemy pracownikom sygnał, że ich bezpieczeństwo jest ważne.

Środki Ochrony Indywidualnej

Do zadań BHP należy też pilnowanie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy. Najczęściej stosowane Środki Ochrony Indywidualnej to odzież ochronna, okulary ochronne, nauszniki, buty antypoślizgowe, kaski.

Procedury i zabezpieczenia

Celem działań ochronnych powinno być takie zorganizowanie i usystematyzowanie pracy na danym stanowisku, by zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników były minimalne. W tym celu należy przeprowadzać regularne kontrole stanu technicznego stosowanych maszyn, usuwać źródła zagrożeń i zabezpieczać miejsca pracy tak, by pracownicy nie mogli z nich spaść, poślizgnąć się zderzyć czy uderzyć.