Kiedy decydować się na osuszanie budynków?
Budownictwo

Kiedy decydować się na osuszanie budynków?

Współcześnie na rynku występuje wiele firm zajmujących się procesem odwracającym lub minimalizującym skutki zalania budynków. Osuszanie budynków cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kiedy warto je zastosować? Jak przebiega ta czynność?

Osuszanie budynków – kiedy warto robić?

Na skutek powodzi, awarii systemów hydraulicznych czy błędów konstrukcyjnych dochodzi do zalania budynków. Woda jest jednym z groźnych żywiołów, na które nasze domy nie są zbyt odporne. Kontakt z wodą jest w stanie wywołać poważne spustoszenie. Z pomocą wówczas przychodzi osuszanie budynków. Jak najszybsze odpompowanie wody oraz usunięcie wilgoci zwiększa możliwość na odratowanie zalanych miejsc. Zajmują się tym profesjonalne firmy, oferujące usługę osuszania budynków.

W jaki sposób usuwana jest wilgoć?

Usunięcie wilgoci powstałej po zalaniu domu jest niełatwym zadaniem. Mimo to odpowiednia wiedza oraz umiejętności wraz zastosowaniem profesjonalnego sprzętu jest w stanie odratować nawet najtrudniejsze przypadki. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest wypompowanie wody z pomieszczeń. Kolejna kwestia to dobór odpowiedniej metody bądź kilku rozwiązań, które skutecznie usuną zalegającą wilgoć. Prace tutaj skupiają się na wyciągnięciu wody z wnętrza murów oraz jej zneutralizowaniu. Najtrudniejszą sprawą jest osuszanie ścian, zwłaszcza tych dolnych partii, z powodu tego, że na tych poziomach woda utrzymuje się najdłużej. Jak najszybsze jej wypompowanie jest kluczowe w tym całym przedsięwzięciu, ponieważ daje to większe szanse na uzdrowienie murów bez odczucia znacznych strat i kosztów.

Kiedy decydować się na osuszanie budynków?

Sposoby osuszania ścian

Nagrzewanie jest jedną z metod osuszania ścian. Jest to dokonywane ze pomocą dużych nagrzewnic, które umieszcza się przy ścianach. Ich zadanie polega na osuszeniu ściany i zwiększenia temperatury do 40 stopni w pomieszczeniu, co doprowadza do wyparowania wilgoci. Rozwiązanie to jest wykorzystywane w lżejszych przypadkach, ponieważ wyparowanie całej wilgoci jest niezwykle trudne. Gdy zostaną wyłączone parownice przy mocno grubych ścianach określona ilość wody wraca na powierzchnię ściany.

Inną metodą osuszania jest absorpcja. To odebranie wody ze ścian za pośrednictwem wysuszonego powietrza, które uzyskuje się dzięki profesjonalnym urządzeniom, których wnętrze absorbuje wodę. Mogą być to żele krzemionkowe, silikonowe albo chlorek litu. Specjalny sprzęt pobiera wilgotne powietrze, przepuszcza je przez siebie i podgrzewa. Proces ten trwa do momentu całkowitego wysuszenia ścian.

Kondensacja to metoda osuszania zaliczana do nieinwazyjnych. Proces ten oparty jest na osuszaniu powietrza przez skraplanie pary wodnej, której nie brakuje przy mokrych murach. Prowadzi to do zmniejszenia wilgotności powietrza, a wilgoć z murów zostaje odparowywana. Wilgotne powietrze jest zasysane przez wentylator i dochodzi do kondensacji pary wodnej. Kondensat zostaje zebrany w specjalistycznym zbiorniku, a później jest odprowadzany poza budynek. Zazwyczaj jest to kanalizacja. Optymalną temperaturą osuszaczy jest temperatura między 20, a 30 stopni Celsjusza.