Przycinanie drzew i krzewów owocowych
Dom i ogród

Przycinanie drzew i krzewów owocowych

Drzewka owocowe wymagają regularnego podcinania. W ten sposób zwiększa się żywotność i jakość wszelkich plonów, które wydają. Dodatkowo rośliny mogą zyskać pożądany kształt, a pędy pobudza się do dalszego rozwoju.

Przycinanie drzew i krzewów owocowych

Terminy podcinania drzew i krzewów

Zasadniczo uznaje się, że istnieją dwa terminy uzasadniające przycinanie krzewów i drzew owocowych. Są to czas zimowy – spoczynku oraz letni – inaczej zwany okresem wegetacji. W przypadku większości gatunków nadmiar pędów usuwa się już na przełomie lutego i marca. W pierwszej kolejności przycina się jabłonie, grusze i śliwy. Natomiast brzoskwinie i nektaryny dopiero wówczas, gdy ma się pewność, że przymrozki im nie zaszkodzą. Najpóźniej należy zająć się czereśniami, morelami i wiśniami, bo dopiero po zbiorze owoców. W taki sposób nie tylko prowadzi się do usunięcia zbędnych gałęzi, ale również pomaga się w wypuszczaniu nowych pędów. Konkretne wytyczne są uzależnione od wielu kwestii, nawet regionu Polski. Znaczenie mają ponadto panujące w danym momencie warunki atmosferyczne.

Rodzaje przycinania drzew i krzewów

Wyróżnia się kilka rodzajów cięcia gałęzi drzew owocowych. Pierwszym jest cięcie odmładzające. Zgodnie z nazwą jest dedykowane starym drzewom, które przycina się w fazie spoczynku. Mowa tutaj głównie o gatunkach pestkowych. Co najważniejsze, cały proces trwa od 2 do 3 lat, jest to cięcie rozłożone w czasie. Cięcie formujące ma za zadanie uczynić koronę drzewa rozłożystą, a punktem początkowym jest pierwsze owocowanie. Czynność wykonuje się regularnych odstępach, mniej więcej co rok lub dwa lata. Kolejnym rodzajem jest cięcie sanitarne, do którego przesłanki są związane z chorobami pędów. Często jest ono konieczne po przejściu ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. po gradobiciu, czy wichurze. Usunięcie uszkodzonych gałęzi jest dobre dla kondycji drzewa. Na koniec warto wymienić jeszcze cięcie korygujące, które ma prowadzić do naprawy błędów przy dotychczasowym przycinaniu. Do usunięcie kwalifikują się pędy krzyżujące się lub skierowane do środka korony.